Değerli Misafirlerimiz,

" Enkidu’nun çocukları Bu hainlerin tümünün babası Enkidu’dur. Enkidu ilk Kürt hainidir. Onun karakteristik özellikleri bir genetik kodlama biçiminde sonraki tüm hainlerde yer etmiştir. “Hainlik; kendi toplumsal ve milli gerçeklerini işgal etmeye, fethetmeye, bastırmaya, sömürmeye, imha ve tasfiye etmeye yönelen, düşman diye tabir edebileceğimiz güce itaat etmek üzere, kendi gerçekliğinden kopma, ona ters düşme ve ona karşı savaşmaya verilen ad oluyor. Hain ise, bunu temsil eden kişiye deniliyor. "

Vestan.Net Site Yönetimi